Golden Flower Chinese Herbs

27 results

27 results

Bupleurum and Tang Kuei 60s (Xiao Yao San) product image

Bupleurum and Tang Kuei 60s (Xiao Yao San)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$109.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Cinnamon and Poria (Gui Zhi Fu Ling Wan) product image

Cinnamon and Poria (Gui Zhi Fu Ling Wan)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$36.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Nourish Essence240s  (Zi Jing Di Huang Wan) product image

Nourish Essence240s (Zi Jing Di Huang Wan)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$40.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Free & Easy Wanderer Plus 602s (Jia Wei Xiao Yao San) product image

Free & Easy Wanderer Plus 602s (Jia Wei Xiao Yao San)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$32.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Ginseng & Longan Formula 60s (Gui Pi Tang) product image

Ginseng & Longan Formula 60s (Gui Pi Tang)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$38.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Women's Precious 60s (Ba Zhen Tang) product image

Women's Precious 60s (Ba Zhen Tang)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$103.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Jade Windscreen (Yu Ping Feng San) product image

Jade Windscreen (Yu Ping Feng San)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$40.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Heavenly Emperor's (Tian Wang Bu Xin Dan) product image

Heavenly Emperor's (Tian Wang Bu Xin Dan)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$36.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Andrographis (Chuan Xin Lian Kang Yan Pian) product image

Andrographis (Chuan Xin Lian Kang Yan Pian)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$36.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Zizyphus (Suan Zao Ren Tang) product image

Zizyphus (Suan Zao Ren Tang)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$151.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Tang Kuei and Peony (Dang Gui Shao Yao San) product image

Tang Kuei and Peony (Dang Gui Shao Yao San)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$36.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Ginseng and Astragalus (Bu Zhong Yi Qi Tang) product image

Ginseng and Astragalus (Bu Zhong Yi Qi Tang)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$127.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Hawthorn and Fennel (Shan Zha Xiao Hui Xiang Fang) product image

Hawthorn and Fennel (Shan Zha Xiao Hui Xiang Fang)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$32.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Coptis Relieve Toxicity (Huang Lian Jie Du Pia) product image

Coptis Relieve Toxicity (Huang Lian Jie Du Pia)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$38.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Gentiana Drain Fire (Long Dan Xie Gan Tang) product image

Gentiana Drain Fire (Long Dan Xie Gan Tang)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$36.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Phlegm Transforming (Xia Ku Hua Tan Pian) product image

Phlegm Transforming (Xia Ku Hua Tan Pian)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$109.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Seven Treasures (Jin Hua Mei Ran Wan) product image

Seven Treasures (Jin Hua Mei Ran Wan)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$38.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Rehmannia & Scrophularia product image

Rehmannia & Scrophularia

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$33.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Two Immortals (Jia Jian Er Xian Tang) product image

Two Immortals (Jia Jian Er Xian Tang)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$109.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Essential Yang (Jia Jian Jin Gui Shen Qi Wan) product image

Essential Yang (Jia Jian Jin Gui Shen Qi Wan)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$36.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

An Mien (An Mien Pian) product image

An Mien (An Mien Pian)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$48.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Rehmannia Cool Blood (Tu Fu Ling Sheng Di Huang Wan) product image

Rehmannia Cool Blood (Tu Fu Ling Sheng Di Huang Wan)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$40.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Bupleurum D (Chai Hu Jia Long Mu Li Tang) product image

Bupleurum D (Chai Hu Jia Long Mu Li Tang)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$40.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Gan Mao Ling (Gan Mao Ling Pian) product image

Gan Mao Ling (Gan Mao Ling Pian)

Golden Flower Chinese Herbs

CAN$34.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in